Moleben to the TheotokosTheotokos
.pdf
Download PDF • 799KB

Moleben to Our Most-Holy Lady Theotokos with an Akathist in Church Slavonic and English